Iedereen van 18 jaar of ouder die voor het eerst zijn rijbewijs haalt is 5 jaar beginnend bestuurder. Dit geldt ook voor 17-jarigen die voor 6 juni 2012 hun rijbewijs B hebben gehaald. Voor 16-jarigen en 17-jarigen is de termijn 7 jaar nadat zij hun eerste rijbewijs hebben gehaald.
Bepaalde verkeersovertredingen worden dan geregistreerd bij het Openbaar Ministerie. Wie binnen 5 jaar drie zware overtredingen op zijn of haar naam krijgt, zal geconfronteerd worden met een schorsing van het rijbewijs.

Waarom een beginnersrijbewijs?

Onervaren bestuurders zijn relatief vaak slachtoffer van een verkeersongeval. Met deze maatregel (officieel genaamd ‘maatregel beginnend bestuurder’) wil de overheid ervoor zorgen dat het aantal doden en gewonden in deze groep afneemt.

Het beginnersrijbewijs heeft niets met leeftijd te maken. Iedereen die nu een rijbewijs voor een motorvoertuig op de weg haalt (of na 30 maart 2002 heeft gehaald), krijgt ‘m automatisch. Of je nu 18 of 88 bent. Feit is wel dat het overgrote deel van de weggebruikers met een beginnerrijbewijs tussen de 18 en 24 jaar oud is. Nog twee feiten: deze leeftijdsgroep is verantwoordelijk voor 8,5 procent van de mobiliteit in Nederland en deze leeftijdsgroep vertegenwoordigt 19% van de verkeersdoden en 19% van de ziekenhuisgewonden.

Gelukkig rijden verreweg de meeste beginnende bestuurders veilig en zijn ze voorzichtig genoeg om nooit met de maatregel te maken te krijgen. Het raakt met name de onervaren bestuurders die er structureel een onveilige rijstijl op nahouden. Bij iemand die tot drie keer toe betrapt wordt op een zware verkeersovertreding, is het geen overbodige luxe om te onderzoeken of deze persoon wel geschikt is voor het besturen van een motorvoertuig.

Hoe werkt het?
Allereerst: wie binnen 5 jaar tijd 3 punten krijgt, wordt geconfronteerd met een schorsing van het rijbewijs. Een punt wordt behaald als de bestuurder een bepaalde zware verkeersovertreding begaat. Wanneer het rijbewijs geschorst is, moet de beginnend bestuurder een rijproef en een theorieproef bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) afleggen. Als hij of zij het onderzoek weigert of voor een proef zakt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard en moet het rijexamen opnieuw afgelegd worden.

Wat telt mee?
Niet alle overtredingen worden meegeteld in de maatregel Beginnend Bestuurder. Het betreft alleen overtredingen waarvoor de bestuurder is staande gehouden. Flitsboetes tellen dus niet mee. Ook overtredingen die in het buitenland zijn begaan, tellen niet mee.

De overtredingen die voor het beginnnersrijbewijs worden geregistreerd zijn:

  • bumperkleven;
  • ernstige snelheidsovertredingen (meer dan 30 km/uur te hard/op autosnelwegen meer dan 40 km/uur te hard);
  • het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer;
  • veroorzaken van materiële of immateriële schade door onjuiste naleving van de verkeersregels;
  • het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel.

Alcohol
Rijden onder invloed valt niet onder maatregel beginnend bestuurder. Wel worden beginnende bestuurders eerder naar de EMA-cursus  gestuurd (al bij 0,8‰ in plaats van 1,3‰). Overigens, jongeren die met een slok op een motorvoertuig besturen, lopen vanaf 1 januari 2006 de kans om al met 0,2 promille alcohol tegen de lamp te lopen. De Tweede Kamer besloot dat de alcohollimiet voor alle beginnende bestuurders (iedereen die minder dan vijf jaar een rijbewijs heeft) van 0,5 naar 0,2 promille moet.

Geldt voor alle rijbewijzen.

De maatregel beginnende bestuurders geldt voor iedereen die op of na 30 maart 2002 voor het eerst een rijbewijs heeft gehaald, het maakt niet uit voor welke categorie. Voor wie meerdere rijbewijzen heeft (bijvoorbeeld voor de auto en voor de motor) geldt de datum van afgifte van het eerste rijbewijs. Ook voor weggebruikers die hun buitenlandse rijbewijs naar een Nederlands rijbewijs hebben laten omzetten, geldt de afgiftedatum van het eerste (=buitenlandse) rijbewijs. Het omzetten van het beginnersrijbewijs naar het gewone rijbewijs gebeurt na vijf jaar automatisch.
Wat is het puntenrijbewijs?
Het puntenrijbewijs is een regeling voor alle bestuurders, dus zowel beginners als ervaren bestuurders die binnen 5 jaar 2 keer wordt veroordeeld voor rijden met teveel alcohol op. Als dit gebeurt bent u uw rijbewijs kwijt. Bij de 2e overtreding moet het alcoholgehalte meer dan 1,3 promille zijn. Als uw rijbewijs ongeldig is verklaard, mag u niet meer rijden. Na de periode van de rijontzegging moet u opnieuw rijexamen doen om een rijbewijs te halen. Als u weigert om mee te werken aan het alcoholonderzoek, wordt uw rijbewijs ook ongeldig verklaard. Het alcoholonderzoek bestaat uit een blaastest, eventueel gevolgd door een ademanalyse op het politiebureau.

Verschil puntenrijbewijs en beginnersrijbewijs

Het puntenrijbewijs geldt voor iedereen: zowel ervaren bestuurders als beginners. Het is ingevoerd om rijden onder invloed tegen te gaan. Het beginnersrijbewijs is alleen bedoeld voor beginnende bestuurders. Het maakt het mogelijk om beginners strenger aan te pakken bij verkeersovertredingen, zoals te snel rijden of bumper kleven. Na 3 overtredingen neemt de politie het rijbewijs in.

 

Voor meer info: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-beginnersrijbewijs.html